Szeroki wybór hiszpańskich gitar Alhambra

Arnolds & Sons w dystrybucji Ada-Music!

La Tromba w dystrybucji Ada-Music!

Zildjian K Sweet - nowa seria 2018

Zildjian City Pack - nowa seria talerzy

Ręcznie kute blachy Amedia. Sprawdź aktualne promocje!


Regulamin giełdy

 REGULAMIN GIEŁDY UŻYWANYCH INSTRUMENTÓW

1. Właściciel serwisu

2. Definicje

3. Ogłoszenia

4. Rejestracja

5. Warunki zamieszczania ogłoszeń

6. Przebieg zamieszczania ogłoszeń

7. Odpowiedzialność

8. Dane osobowe

 

1. Właściciel serwisu

Giełda Używanych Instrumentów jest prowadzona przez firmę ADA-MUSIC Kręcichwost Sp. J. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kopernika 25A
 

2. Definicje

GUI
Giełda Używanych Instrumentów
TOWAR
rzeczy, które mogą być przedmiotem oferty, zgodnie z niniejszym Regulaminem mogą to być wyłącznie instrumenty muzyczne lub sprzęt nagłośnieniowy
SPRZEDAJĄCY
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada konto w panelu klienta na stronie www.adamusic.pl
KUPUJĄCY
osoba dokonująca zakupu przedmiotu od osoby zamieszczającej ogłoszenie na stronie www.adamusic.pl
OFERTA
informacja o towarze umieszczona przez Sprzedającego


3. Ogłoszenia

W serwisie giełdowym GUI można zamieścić ogłoszenia wg narzuconych kategorii towarowych. Administrator ma prawo zmieniać kategorie przyporządkowania zgodnie z przyjętym podziałem tematycznym.


4. Rejestracja

Oferty może zamieszczać jedynie osoba zarejestrowana w panelu klienta portalu www.adamusic.pl


5. Warunki zamieszczania ogłoszeń

Sprzedającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w panelu klienta strony www.adamusic.pl.
Przedmiotem ogłoszenia mogą być instrumenty muzyczne.
Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży, jest wcześniejsze bądź późniejsze dokonanie zakupu w sklepie ADA-MUSIC lub za pośrednictwem sklepu internetowego www.adamusic.pl.
Administrator ma prawo usunąć ofertę Sprzedającego, który wystawi kolejną ofertę sprzedaży, nie dokonawszy wcześniej zakupu w naszym sklepie. Może również usunąć każdą ofertę, która łamie warunki niniejszego Regulaminu, szkodzi interesowi firmy ADA-MUSIC, zawiera określenia wulgarne. Administrator usunie wszystkie oferty starsze niż 30 dni.


6. Przebieg zamieszczania ogłoszeń

Użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć omyłkowego zamieszczenia danych.
Usunięcie ogłoszenia następuje z upływem czasu, na który przewidziane było jego zamieszczenie.
Zamieszczone ogłoszenia mają wyłącznie charakter informacyjny. Od obopólnej zgody stron zależy zawarcie transakcji oraz ustalenie miejsca i sposobu przekazania przedmiotu transakcji.
Firma ADA-MUSIC nie jest stroną transakcji, nie podnosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za towary oferowane do sprzedaży, nie pobiera również prowizji od sprzedanych towarów.
Firma ADA-MUSIC nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu giełdowego.


7. Odpowiedzialność

Firma ADA-MUSIC nie ponosi odpowiedzialności za działania Sprzedających, Kupujących oraz za towary oferowane przez nich na sprzedaż na GUI.
Firma ADA-MUSIC nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach ogłoszeń, rzetelność i prawdziwość ich opisu, zdolności Sprzedających do dokonania transakcji aktualność ofert oraz wypłacalność i możliwość zrealizowania transakcji przez Kupujących składających oferty kupna.
Firma ADA-MUSIC nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych na podstawie informacji uzyskanych w serwisie.

8. Dane osobowe

Dane osobowe podane przez Sprzedającego są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.